William Jones P.I.

Cyfres o achosion i’w datrys gyda’r ditectif William Jones P.I.. Gweithgareddau sy’n datgblygu sgiliau rhesymu a datrys problemau ar gyfer plant 11-14 mlwydd oed.

Lluniwyd yr ap ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd er mwyn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm mathemateg a’r Fframwaith Rhifedd. Mae ystod o weithgareddau, o rai syml i rai fydd yn herio disgyblion mwy abl a thalentog. Gellir ei ddefnyddio yn y dosbarth neu yn y cartref.

Mae’r ap yn cynnwys 46 pos i’w datrys. Os yw disgyblion yn cael trafferth yna mae cliwiau yn cael eu datgloi ar ôl hyn a hyn o amser er mwyn annog y disgyblion i roi cynnig ar ddatrys y problemau heb gymorth. Mae atebion a datrysiadau ar gael.

 

Google PlayApp store