Alun yr Arth: Ar y Fferm

Cyfle i ddysgwyr ifanc i gwblhau gweithgareddau ar y fferm gydag Alun a’i ffrindiau. Mae hwyl i gael wrth ddyfalu pa anifail sydd yn y beudy, gwisgo’r arth a thynnu llun o’ch hun.

Cyfle i blant fagu hyder a mwynhau defnyddio’r iaith mewn ffordd ddiddorol a hwyliog.

Mae ystod o weithgareddau wedi eu lefelu ac yn addas ar gyfer plant rhwng 2 a 7 mlwydd oed.

Yn seiliedig ar y llyfr ‘Alun yr Arth ar y Fferm’ gan Morgan Tomos.

 

Google PlayApp store
Cliciwch ar yr eicon PDF isod er mwyn lawrlwytho canllawiau ar sut i ddefnyddio'r ap.