Codi Hwyl

Dewch i hwylio ‘Y Fellten Ddu’ a chwarae gemau Cymraeg i ennill trysor môr-ladron! Gemau difyr wedi’u cynllunio i ddysgu ac atgyfnerthu geirfa ac ymadroddion thematig yn Gymraeg. Addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf o oed 7+.

Mae’r ap yn cynnwys gemau cyfatebu; llun a gair, llun a sain, a sain a gair. Gallwch hefyd lywio’r llong ar draws y môr gan gasglu trysor gyda phob ateb cywir.

Mae 10 thema i ddewis ohonynt –
Bwyd a Diod, Dillad, Anifeiliaid, Y Tywydd, Y Tŷ·, Siopa, Hobïau, Gwyliau, Yr Ysgol, Dathliadau

Gellir argraffu llyfryn canllawiau i gyd-fynd â’r ap.

Datblygwyd gan dîm o athrawon ail-iaith ond mae’n addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg hefyd.

Noddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Google PlayApp store
Cliciwch ar yr eicon PDF isod er mwyn lawrlwytho canllawiau ar sut i ddefnyddio'r ap.