Campau Cosmig 2

Cyfle i blant i ymarfer ac ehangu sgiliau iaith a rhifedd. Wrth gwblhau’r gweithgareddau gellir ennill amser er mwyn rhoi cynnig ar y sialens o gasglu diamwntau.

Wedi ei gynllunio ar gyfer y Cwriciwlwm Cymraeg Ail-iaith ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2.

Addas ar gyfer plant 7-11 mlwydd oed.

Google PlayApp store
Cliciwch ar yr eicon PDF isod er mwyn lawrlwytho canllawiau ar sut i ddefnyddio'r ap.