AR GAEL NAWR

William Jones P.I.

Cyfres o achosion i’w datrys gyda’r ditectif William Jones P.I.. Gweithgareddau sy’n datgblygu sgiliau rhesymu a datrys problemau ar gyfer plant 11-14 mlwydd oed. Lluniwyd yr ap ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd er mwyn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm mathemateg a’r Fframwaith Rhifedd. Mae ystod o weithgareddau, o rai syml i […]

Google Play
App store